SUURPETOVASTAAVA
Ville Heinonen p. 0400 443 734

Ilmoita Vilelle havainnot suurpedoista (näkö/jälki)
(karhu, ilves, susi, ahma)

KARHUYHDYSMIES
Ville Heinonen p. 0400 443734
Ville vastaa seuran karhujahtiasioista

ILVESYHDYSMIES
Sampo Leskinen p. 050 3502611
Sampo vastaa seuran ilvesjahtiasioista